Asbesti- ja homepurku

Asbesti- ja homepurku ja muut haitta-ainepurkutyöt

Asbestin purkutyö vaatii erikoisosaamista ja purkuun liittyviä töitä saa tehdä vain alan ammattilainen. Etelän Rakennus Oy:llä on Uudenmaan työsuojelutoimiston valtuutus asbestinpurkutöiden tekemiseen Suomessa. Henkilökunnallamme on asbestinpurkutyön näyttötutkinto eli asbestin purkamisen koulutus.

Mikäli on epäilys, että rakennuskohteessa on käytetty asbestia, tulee kohteeseen suorittaa asbestikartoitus.

Asbestin purkutyöt

silt tahelepanu

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia ja se pölyää käsiteltäessä. Lisäksi asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Asbesti aiheuttaa lisäksi syöpää.

Asbestia on käytetty rakentamisessa vuosina 1922-1992 mm. putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, maaleissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa sekä vesikattomateriaaleissa. Asbestipitoisten materiaalien kunto voi muuttua ajan myötä, esimerkiksi vaurioitumisen, kulumisen tai sään vaikutuksen vuoksi. Eri materiaalien välillä on suuria eroja murenevuudessa ja siinä, miten helposti kuidut vapautuvat.

Asbestikartoitus

Ennen asbestin purkutyötä tulee suorittaa asbestikartoitus, jonka seurauksena tehdään purku- ja turvallisuussuunnitelmat viranomaiselle. Purkutyö tehdään joko osastointi-, pussipurku- tai kohdepoistomenetelmällä. Asbestipurkutyömenetelmän valitsemiseen vaikuttavat purkumateriaali, muoto ja koko, sijainti sekä materiaalien asbestipitoisuus ja pölyävyys.

Yleisimpiä purkumenetelmiä ovat:

  • osastointimenetelmä, jossa purkutila eristetään ympäröivistä tiloista ja alipaineistetaan koneellisesti.
  • purkupussimenetelmä, purku suoritetaan putkeen kiinnitetyn pussin sisällä.
  • kohdepoistomenetelmässä käytetään kohdeimulaitetta.

asbest3

Purettu asbesti korvataan uudella aineella tai vaihtoehtoisesti se pinnoitetaan ja kapseloidaan. Asbestijäte pakataan ja kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokselle. Purkutyössä tulee käyttää erikoissuodattimella varustettuja suurtehoimureita, jotta asbestipöly ei pääse leviämään ympäristöön. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet ja suodattimet, sen johdosta varusteiden tulee olla asianmukaisia. Kun asbesti on purettu, tilassa suoritetaan lain määräämä ilmamittaus, jolla varmistetaan tilan huolellinen puhdistus asbestista ynnä muista asbestipitoisista aineista. 

Asbestisaneeraus 

Mikäli rakennuksen julkisivumateriaalit sisältävät asbestia, voidaan ne purkaa erikoismenetelmin, esimerkiksi

  • hiekkapuhaltamalla maali, jossa puhallettava alue on työtelineineen on huputettu muovilla
  • poistamalla ulkoseinälevyt kohdepoistomenetelmällä

Purkutyöstä aiheutunut asbestijäte pakataan asianmukaisesti sekä toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle.

Kreosoottipurku

Kreosoottia eli kivihiilipikeä on käytetty pääasiassa Helsingin keskustan vanhoissa rakennuksissa vesi-eristeenä ja sokkelissa sivelynä. Kreosootista vapautuu purettaessa syöpää aiheuttavaa ainetta kaasumaisessa muodossa ja tämän vuoksi purkualue on eristettävä ilmastollisesti ja poistoilma tulee johtaa suoraan ulkotilaan.

Homepurku

Homepurkutöiden osalta työmenetelmät ovat pääsääntöisesti samoja kuin asbestitöissä. Osastointimenetelmä on mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyön päämenetelmä. Tällöin homeitiöiden ja mikrobien leviäminen korjattavista tiloista muihin tiloihin estetään erottamalla tilat muista tiloista.

Purkutyön jälkeen tilat käsitellään desinfiointiaineella, joka tuhoaa jäljellä olevat homeitiöt.

Kuvia haitta-aineiden purkutöistä

 

Ota yhteyttä

Etelän Rakennus Oy

Hyljekuja 5
02270 ESPOO

050 512 4070

info@etelanrakennus.fi

lähetä viesti